Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Πληρωμές πελάτη

Υπόλοιπο Πελάτη

Στην διαχείριση πελατών εμφανίζεται το υπόλοιπο του εκάστοτε πελάτη μαζί με το κουμπί πληρωμές. Το υπόλοιπο του κάθε πελάτη αυξάνεται αυτόματα κάθε φορά που εκδίδεται κάποιο παραστατικό με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής “Επί πιστώσει”. Σε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής το υπόλοιπο του πελάτη σας δεν θα τροποποιηθεί.

Πληρωμές

Πατώντας το κουμπί “Πληρωμές” στον επιλεγμένο πελάτη εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με το ιστορικό χρεώσεων και πληρωμών του πελάτη. Στο παράθυρο πληρωμών μπορείτε να καταχωρήσετε νέα πληρωμή του πελάτη και να μειωθεί το υπόλοιπό του ανάλογα. Έχετε την δυνατότητα να συσχετίσετε την κάθε πληρωμή, για πληροφοριακούς σκοπούς, με ένα ή περισσότερα παραστατικά που έχουν κοπεί στον συγκεκριμένο πελάτη. Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά που εμφανίζονται στην αντίστοιχη λίστα είναι μόνο όσα παραστατικά έχουν κοπεί με επιλεγμένο τρόπο πληρωμής “Επί πιστώσει”.

Προηγούμενο Στοιχεία Πελάτη Λιανικής
Περιεχόμενα