Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Διαχείριση Παραγγελιών

Λίστα Παραγγελιών

Στην λίστα παραγγελιών εμφανίζονται από προεπιλογή οι παραγγελίες των τελευταίων 2 ημερών, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα από το κουμπί “Φίλτρο”.

Ενέργειες Παραγγελίας

Στο αριστερά μέρος της οθόνης σας, σε κάθε παραγγελία, εμφανίζονται τα κουμπιά που αφορούν τις διαθέσιμες ενέργειες της κάθε παραγγελίας ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει ένα πράσινο βέλος που μπορείτε να δείτε τα προϊόντα / υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα στην παραγγελία. Παρακάτω αναφέρονται οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας.

Παραγγελία χωρίς Παραστατικό

Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει μια παραγγελία και δεν έχετε προχωρήσει στην έκδοση κάποιου παραστατικού έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Επεξεργασία Παραγγελίας / Αλλαγή Σταδίου
 • Δημιουργία PDF / Εκτύπωση Παραγγελίας
 • Διαγραφή Παραγγελίας
 • Έκδοση Παραστατικού
 • Έκδοση Δελτίου Αποστολής (μόνο σε παραγγελίες που περιέχουν προϊόντα)

*Η διαγραφή παραγγελίας θα επιστρέψει τις ποσότητες των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγγελία στην αποθήκη σας, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση αποθήκης σε επίπεδο προϊόντος.

Παραγγελία με Παραστατικό

Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει μια παραγγελία και έχετε προχωρήσει στην έκδοση κάποιου παραστατικού έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Εκτύπωση Παραστατικού (το χρησιμοποιείται και σε περίπτωση που θέλεται να δείτε ξανά την παραγγελία)
 • Αποστολή του Παραστατικού μέσω email
 • Εκτύπωση Πιστωτικού Παραστατικού
 • Έκδοση Δελτίου Αποστολής (μόνο σε παραγγελίες που περιέχουν προϊόντα) Πιστωτικού Παραστατικού

*Στην περίπτωση που έχετε προχωρήσει στην έκδοση παραστατικού, δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της παραγγελίας.

*Η έκδοση Πιστωτικού Παραστατικού αφορά Συσχετιζόμενο Πιστωτικό παραστατικό και θα αναγράφει και το ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού.

Παραγγελία με Παραστατικό & Πιστωτικό

Στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει μια παραγγελία, έχετε προχωρήσει στην έκδοση παραστατικού και έχετε προχωρήσει επίσης και στην έκδοση Πιστωτικού Παραστατικού, έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Εκτύπωση Παραστατικού (το χρησιμοποιείται και σε περίπτωση που θέλεται να δείτε ξανά την παραγγελία)
 • Αποστολή του Παραστατικού μέσω email
 • Έκδοση Δελτίου Αποστολής (μόνο σε παραγγελίες που περιέχουν προϊόντα) Πιστωτικού Παραστατικού

*Στην περίπτωση που έχετε προχωρήσει στην έκδοση πιστωτικού παραστατικού και επιλέξετε κάποια από τις ενέργειες “Εκτύπωση Παραστατικού” ή “Αποστολή του Παραστατικού μέσω email” θα εμφανιστεί σχετικό παράθυρο για την επιλογή εκτύπωσης / αποστολής του παραστατικού που σας ενδιαφέρει.

Προηγούμενο Προσθήκη Παραγγελίας
Περιεχόμενα