Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Επεξεργασία Προϊόντων

Λίστα Προϊόντων

Στην λίστα προϊόντων εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχετε δημιουργήσει. Η επεξεργασία / αλλαγή δεδομένων σε οποιοδήποτε προϊόν αποθηκεύεται αυτόματα με το που κάνετε click έξω από το πεδίο που μόλις επεξεργαστήκατε. Από την συγκεκριμένη λίστα μπορείτε να επεξεργαστείτε και απλά αλλά και προϊόντα με παραλλαγές.

Απλά Προϊόντα

Τα απλά προϊόντα και τα δεδομένα τους εμφανίζονται με τον παρακάτω τρόπο.

Προϊόντα με Παραλλαγές

Τα προϊόντα με παραλλαγές και τα δεδομένα τους εμφανίζονται με τον παρακάτω τρόπο. Πατώντας στο βελάκι στο κάτω μέρος της καρτέλας του εκάστοτε προϊόντος με παραλλαγές, εμφανίζονται οι παραλλαγές που έχετε δημιουργήσει με τα δεδομένα τους. Στο τέλος της λίστας των παραλλαγών υπάρχει αντίστοιχο κουμπί για την προσθήκη και νέας παραλλαγής στο συγκεκριμένο προϊόν.

Μη Επεξεργάσιμες Επιλογές

Όπως θα παρατηρήσετε υπάρχουν μερικές επιλογές που δεν δύναται να επεξεργαστούν εφόσον το προϊόν έχει δημιουργηθεί. Αυτές είναι:

  • Προμηθευτής (Το πεδίο προμηθευτή δεν δύναται να αλλαχτεί μετά την εισαγωγή του προϊόντος για την αποφυγή λαθών στα δεδομένα αγορών και του κόστους του προϊόντος)
  • Αποθήκη (Η επιλογή ενεργοποίησης διαχείρισης αποθέματος από το σύστημα είναι μόνιμη (ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ) για την αποφυγή λαθών στα δεδομένα και το κόστος του προϊόντος. Εφόσον ενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη επιλογή, δεν θα είναι δυνατή η απενεργοποίησή της, το πεδίο Ποσότητα θα απενεργοποιηθεί και η προσθήκη αποθέματος στο προϊόν θα γίνεται μόνο με την εισαγωγή αγορά από την αντίστοιχη καρτέλα)
  • Ποσότητα (Το πεδίο ποσότητας εμφανίζεται απενεργοποιημένο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει η διαχείριση του αποθέματος να γίνεται από το σύστημα ενεργοποιώντας την επιλογή Αποθήκη. Η προσθήκη αποθέματος στο προϊόν θα γίνεται μόνο με την εισαγωγή αγορά από την καρτέλα Αγορές Προϊόντων)

Ιστορικό Αγορών & Κόστος Προϊόντος

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει η διαχείριση αποθέματος να γίνεται από το σύστημα σε επίπεδο προϊόντος, εμφανίζεται αντίστοιχο κουμπί στην καρτέλα του προϊόντος ή της παραλλαγής. Πατώντας το κουμπί “Ιστορικό αγορών και κόστος προϊόντος” θα εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο που μπορείτε να δείτε το τρέχων κόστος του επιλεγμένου προϊόντος και το ιστορικό αγορών βάση το ημερολογιακό διάστημα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του ιστορικού αγορών και του κόστους του προϊόντος από το αντίστοιχο κουμπί στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου.

Προηγούμενο Νέο Προϊόν
Περιεχόμενα