Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Νέο Προϊόν

Ανάλυση Στοιχείων Νέου Προϊόντος

Υποχρεωτικά είναι όσα πεδία δεν δύναται να αφεθούν κενά και επισημαίνονται με αστερίσκο *.

Περιγραφή*

Υποχρεωτικό πεδίο. Αφορά την περιγραφή “τίτλος” του προϊόντος. Η περιγραφή χρησιμοποιείται στις παραγγελίες και τα παραστατικά.

Λεπτομέρειες

Αφορά την λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος και χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Προμηθευτής*

Υποχρεωτικό πεδίο. Αφορά τον προμηθευτή του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο προμηθευτής χρησιμοποιείται στις αγορές προϊόντων για τον υπολογισμό του κόστους κάθε προϊόντος με την μέθοδο f.i.f.o. (First In First Out).

Κατηγορία*

Υποχρεωτικό πεδίο. Αφορά την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν. Η κατηγορία χρησιμοποιείται, πέρα από την κατηγοριοποίηση των προϊόντων σας, στην διευκόλυνση εισαγωγής των χαρακτηρισμών εσόδων που έχετε εισάγει στην συγκεκριμένη κατηγορία, αυτόματα σε όσα προϊόντα ανήκουν σε αυτήν. Αφού επιλέξετε κατηγορία, στην οποία έχετε εισάγει προγενέστερα χαρακτηρισμούς εσόδων, θα ενημερωθούν αυτόματα και πεδία του προϊόντος. Έχετε πάντα την δυνατότητα να τροποποιήσετε τους χαρακτηρισμούς σε επίπεδο προϊόντος ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Οι χαρακτηρισμοί εσόδων χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση παραστατικών και αποστολής τους στο myData.

Παραλλαγές

Με τον όρο παραλλαγές ονομάζουμε τις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά περίπτωση. Για παράδειγμα ένα T-shirt μπορεί να έχει παραλλαγές που αφορούν τους συνδυασμούς χρωμάτων και μεγεθών με διαφορετικά δεδομένα & απόθεμα ανά συνδυασμό αλλά με τον ίδιο κωδικό προϊόντος. Επιλέγοντας λοιπόν την επιλογή “Παραλλαγές” τα πεδία (Ύψος, Πλάτος, Βάρος, Βάθος, Αποθήκη, Μη διαθέσιμο, Ποσότητα, Ελαχ. Ποσ., Μεγ. Ποσ., Τιμή Χονδρικής, Τιμή Λιανικής, Έκπτωση) θα είναι πλέον διαθέσιμα για κάθε παραλλαγή που δημιουργείτε ξεχωριστά. Όπως θα παρατηρήσετε, εκτός από τα προαναφερθέντα πεδία θα υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσετε φωτογραφία ξεχωριστά για κάθε παραλλαγή όπως επίσης να δώσετε ξεχωριστή περιγραφή και λεπτομέρειες.

Κωδικός

Αφορά την κωδικοποίηση των προϊόντων σας. Οι κωδικοί των προϊόντων πρέπει να είναι μοναδικοί. Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να περάσετε κάποιο προϊόν με κωδικό που υπάρχει ήδη σε κάποιο άλλο προϊόν, θα λάβετε μήνυμα λάθους.

Φ.Π.Α*

Υποχρεωτικό πεδίο. Αφορά το συντελεστή Φ.Π.Α. του εκάστοτε προϊόντος είτε πρόκειται για απλό προϊόν είτε για προϊόν με παραλλαγές. Το Φ.Π.Α. του προϊόντος εφαρμόζεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του σε κάποια παραγγελία και δύναται να τροποποιηθεί.

Ύψος

Αφορά το ύψος του προϊόντος και χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Πλάτος

Αφορά το πλάτος του προϊόντος και χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Βάρος

Αφορά το βάρος του προϊόντος και χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Βάθος

Αφορά το βάθος του προϊόντος και χρησιμοποιείται κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Αποθήκη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιλογή ενεργοποίησης διαχείρισης αποθέματος από το σύστημα είναι μόνιμη (ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ) για την αποφυγή λαθών στα δεδομένα και το κόστος του προϊόντος!

Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επιλογή “Αποθήκη”, η διαχείριση αποθέματος θα γίνεται από το σύστημα. Το διαθέσιμο απόθεμα θα μηδενιστεί, σε περίπτωση που έχετε εισάγει χειροκίνητα απόθεμα, και θα αυξάνεται μόνο εισάγοντας αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος από την καρτέλα “Αγορές Προϊόντων”.

Μη διαθέσιμο

Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή “Μη διαθέσιμο” στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι πια διαθέσιμο και δεν θέλετε να εμφανίζεται στην λίστα κατά την δημιουργία μιας παραγγελίας.

Μονάδα Μέτρησης

Μπορείτε να επιλέξετε αν το συγκεκριμένο προϊόν θα μετριέται σε τεμάχια, κιλά ή λίτρα.

Ποσότητα

Αφορά την διαθέσιμη ποσότητα του κάθε προϊόντος. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει η διαχείριση του αποθέματος να γίνεται από το σύστημα (τσεκάροντας την επιλογή “Αποθήκη”) δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση του αποθέματος από την καρτέλα των προϊόντων. Το απόθεμα θα μειώνεται κάθε φορά που το συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται σε κάποια παραγγελία και θα αυξάνεται κάθε φορά που εισάγεται μια αγορά του από την καρτέλα “Αγορές Προϊόντων”.

Ελαχ. Ποσ.

Τα πεδία «Ελάχιστη Ποσότητα» & «Μέγιστη Ποσότητα», σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ρύθμιση που έχετε επιλέξει από την καρτέλα «Πίνακας Ελέγχου -> Ρυθμίσεις Παραγγελιών -> Ποσότητες / Αποθήκη Προϊόντων» αφορούν την ελάχιστη και την μέγιστη ποσότητα του εκάστοτε προϊόντος που μπορεί να εισαχθεί σε κάθε παραγγελία.

Μεγ. Ποσ.

Τα πεδία «Ελάχιστη Ποσότητα» & «Μέγιστη Ποσότητα», σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ρύθμιση που έχετε επιλέξει από την καρτέλα «Πίνακας Ελέγχου -> Ρυθμίσεις Παραγγελιών -> Ποσότητες / Αποθήκη Προϊόντων» αφορούν την ελάχιστη και την μέγιστη ποσότητα του εκάστοτε προϊόντος που μπορεί να εισαχθεί σε κάθε παραγγελία.

Τιμή Χονδρικής*

Υποχρεωτικό πεδίο. Στα πεδία «Τιμή Λιανικής» & «Τιμή Χονδρικής» πρέπει να εισάγεται την τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. Ο φόρος θα προστεθεί αυτόματα κατά την εισαγωγή του προϊόντος σε κάποια παραγγελία βάση τον συντελεστή Φ.Π.Α. που έχετε επιλέξει στο πεδίο «Φ.Π.Α.». Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα εντός της παραγγελίας.

Τιμή Λιανικής*

Υποχρεωτικό πεδίο. Στα πεδία «Τιμή Λιανικής» & «Τιμή Χονδρικής» πρέπει να εισάγεται την τιμή χωρίς το Φ.Π.Α. Ο φόρος θα προστεθεί αυτόματα κατά την εισαγωγή του προϊόντος σε κάποια παραγγελία βάση τον συντελεστή Φ.Π.Α. που έχετε επιλέξει στο πεδίο «Φ.Π.Α.». Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα εντός της παραγγελίας.

Έκπτωση

Αφορά το ποσοστό έκπτωσης που έχει το εκάστοτε προϊόν και υπολογίζεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του προϊόντος σε παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα εντός της παραγγελίας.

Χαρακτηρισμοί

Οι παρακάτω χαρακτηρισμοί αφορούν τους χαρακτηρισμούς εσόδων που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση παραστατικού και αποστέλλονται στο myData. Το κάθε προϊόν μπορεί να έχει τον ίδιο χαρακτηρισμό με την κατηγορία που ανήκει αλλά και διαφορετικό. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι υποχρεωτικά πεδία σε επίπεδο προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων. Είναι όμως υποχρεωτικά πεδία κατά την έκδοση παραστατικού.

  • Είδος Παραστατικού
  • Κατηγορία χαρακτηρισμού εσόδων
  • Τύπος χαρακτηρισμού εσόδων
Προηγούμενο Καρτέλα Προϊόντων
Επόμενο Επεξεργασία Προϊόντων
Περιεχόμενα