Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Καρτέλα πελατών

Διαχείριση Πελατών

Στην διαχείριση πελατών, εμφανίζονται από προεπιλογή όλοι οι περασμένοι πελάτες χονδρικής. Για εναλλαγή από “Πελάτες Χονδρικής” σε “Πελάτες Λιανικής” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο κουμπί που θα βρείτε πάνω αριστερά στην καρτέλα πελατών. Ενώ με το διπλανό κουμπί, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης απο “Καρτέλες Πελατών” σε “Λίστα Πελατών”, αναλόγως με το αντικείμενο αναζήτησης κάθε φορά.

Αναζήτηση Πελατών

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιον πελάτη από το πεδίο “Αναζήτηση” το οποίο θα βρείτε ακριβώς κάτω απο τα κουμπιά διαχείρισης όπως εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε στοιχείο του πελάτη που αναζητάτε. Επισημαίνεται, ότι η αναζήτηση αφορά την λίστα πελατών που είναι επιλεγμένη κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν βλέπετε την λίστα πελατών “Πελάτες Λιανικής”, τότε η αναζήτηση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι για τους πελάτες λιανικής και αντίστροφα.

Ενέργειες

Επίσης, θα βρείτε και το ανάλογο εικονίδιο που υποδεικνύει αν ο συγκεκριμένος πελάτης είναι ενεργοποιημένος ή όχι. Επισημαίνεται, ότι οι πελάτες οι οποίοι είναι απενεργοποιημένοι, δεν εμφανίζονται στις λίστες επιλογής πελατών όπως πχ. κατά την διαδικασία δημιουργίας μιας παραγγελίας.

Στην κολώνα “Ενέργειες”, θα βρείτε το κουμπί επεξεργασίας της εκάστοτε καρτέλας πελάτη. Πατώντας το κουμπί επεξεργασίας, εμφανίζεται το παράθυρο με τα υπάρχοντα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε και να ενημερώσετε σε περίπτωση αλλαγής όπως και να τον ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Προσθήκη / Ανανέωση

Πάνω δεξιά της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά “Νέος Πελάτης Χονδρικής ή Λιανικής” & “Ανανέωσης Λίστας”, τα οποία αφορούν την ομάδα πελατών που είναι επιλεγμένη κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν έχετε επιλεγμένη την προβολή “Πελάτες Χονδρικής”, τα παραπάνω κουμπιά αφορούν ενέργειες για τους πελάτες χονδρικής και μόνο, και αντίστροφα.

Επόμενο Στοιχεία Πελάτη Χονδρικής
Περιεχόμενα