Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Στοιχεία Πελάτη Χονδρικής

Ανάλυση Στοιχείων Πελάτη Χονδρικής

Παρακάτω αναγράφονται τα στοιχεία που έχετε την δυνατότητα να εισάγεται σε κάθε πελάτη χονδρικής. Υποχρεωτικά είναι όσα πεδία δεν δύναται να αφεθούν κενά.

Εμπορική Επωνυμία

Επωνυμία * υποχρεωτικό πεδίο

Επάγγελμα * υποχρεωτικό πεδίο

Website

Διεύθυνση * υποχρεωτικό πεδίο

Αριθμός * υποχρεωτικό πεδίο

Τ.Κ. * υποχρεωτικό πεδίο

Νομός * υποχρεωτικό πεδίο

Πόλη * υποχρεωτικό πεδίο

Α.Φ.Μ. * υποχρεωτικό πεδίο

Δ.Ο.Υ. * υποχρεωτικό πεδίο

Τηλέφωνο * υποχρεωτικό πεδίο

Email * υποχρεωτικό πεδίο

Ποσοστό έκπτωσης

Στοιχεία από Taxis

Το κουμπί “Στοιχεία από Taxis” ενεργοποιείτε μόνο στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει τους απαραίτητους κωδικούς για την διασύνδεση στην καρτέλα Πίνακας Ελέγχου -> Διασυνδέσεις -> Taxis Α.Φ.Μ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε “Πρώτα βήματα”. Τα στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε. κατά την αναζήτηση βάση Α.Φ.Μ. είναι τα εξής:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός
  • Τ.Κ.
  • Πόλη
  • Δ.Ο.Υ.

Έκπτωση Πελάτη

Το πεδίο “Έκπτωση Πελάτη” χρησιμοποιείτε στην περίπτωση που θέλετε στον συγκεκριμένο πελάτη να εφαρμόσετε κάποια έκπτωση η οποία θα εμφανίζεται και θα υπολογίζεται αυτόματα κατά την δημιουργία παραγγελίας. Ο τρόπος υπολογισμού των εκπτώσεων σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει από την καρτέλα Πίνακας Ελέγχου -> Ρυθμίσεις Παραγγελιών. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε “Εκπτώσεις”.

Κατηγορία Φ.Π.Α. Πελάτη

Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί την αυτόματη μετατροπή του Φ.Π.Α. ενός προϊόντος στην αντίστοιχη κατηγορία Φ.Π.Α. του πελάτη κατά την δημιουργία παραγγελίας. Για παράδειγμα, αν ένα προϊόν έχει Φ.Π.Α. 24% και ένα πελάτης σας ανήκει στην κατηγορία “Μειωμένος Συντελεστής” τότε κατά την εισαγωγή αυτού του προϊόντος στην παραγγελία του συγκεκριμένου πελάτη ο Φ.Π.Α. του προϊόντος από 24% θα γίνει 17%.

Στοιχεία Παράδοσης

Αν τα στοιχεία παράδοσης είναι ίδια με τα στοιχεία πελάτη θα ενημερωθούν αυτόματα, διαφορετικά μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία παράδοσης στα αντίστοιχα πεδία.

Στοιχεία Επικοινωνίας – Υπεύθυνου

Τα στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου αφορούν την περίπτωση που ο πελάτης σας έχει κάποιον αντιπρόσωπο / υπάλληλο που επικοινωνείτε μαζί του και χρησιμοποιείται για δική σας διευκόλυνση.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Διαχείρισης

Το πεδίο υποδεικνύει τον χρήστη της πλατφόρμας που είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο πελάτη. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι κλειδωμένη για τον ρόλο χρήστη “Υπάλληλος”. Επίσης είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να συμπληρωθεί για τους ρόλους “Διαχειριστής” & “Γραφείο”. Για τον ρόλο “Υπάλληλος” το πεδίο συμπληρώνετε αυτόματα με υπεύθυνο τον ίδιο.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις αφορούν τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και χρησιμοποιούνται για δική σας πληροφόρηση – ενημέρωση.

Προηγούμενο Καρτέλα πελατών
Επόμενο Στοιχεία Πελάτη Λιανικής
Περιεχόμενα