Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Καρτέλα Προϊόντων

Λίστα Προϊόντων

Στην λίστα προϊόντων εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχετε δημιουργήσει.

Αναζήτηση Προϊόντων

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο προϊόν από το πεδίο “Αναζήτηση” στο πάνω αριστερά μέρος της λίστας προϊόντων. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα πεδία: “Περιγραφή”, “Κωδικός” ή “Λεπτομέρειες”.

Προσθήκη / Ανανέωση / Πληροφορίες

Πάνω δεξιά της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά “Νέο Προϊόν” & “Ανανέωσης Λίστας” όπως επίσης και κουμπί “Πληροφορίες” που μπορείτε να συμβουλευτείτε για τις λειτουργίες της καρτέλας προϊόντων.

Επόμενο Νέο Προϊόν
Περιεχόμενα