Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Καρτέλα Προμηθευτών

Λίστα Προμηθευτών

Στην λίστα προμηθευτών εμφανίζονται από προεπιλογή όλοι οι ενεργοποιημένοι προμηθευτές που έχετε εισάγει. Για εναλλαγή από “Ενεργοποιημένοι” σε ” Απενεργοποιημένοι” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο κουμπί που θα βρείτε πάνω αριστερά στην καρτέλα προμηθευτών.

Αναζήτηση Προμηθευτών

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο προμηθευτή από το πεδίο “Αναζήτηση” στο πάνω αριστερά μέρος τις λίστα προμηθευτών. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε στοιχείο του προμηθευτή που αναζητάτε. Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση αφορά την λίστα προμηθευτών που είναι επιλεγμένη κάθε φορά, για παράδειγμα αν βλέπετε την λίστα προμηθευτών “ Ενεργοποιημένοι ” η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί στους ενεργοποιημένους προμηθευτές και αντίστροφα.

Ενέργειες

Στην κολώνα “Ενέργειες” θα βρείτε το κουμπί επεξεργασίας της εκάστοτε καρτέλας προμηθευτή. Πατώντας το κουμπί επεξεργασίας εμφανίζεται το παράθυρο με τα υπάρχοντα στοιχεία του επιλεγμένου προμηθευτή τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε και να ενημερώσετε σε περίπτωση αλλαγής.

Προσθήκη / Ανανέωση

Πάνω δεξιά της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά “Νέος Προμηθευτής” & “Ανανέωσης Λίστας”.

Επόμενο Στοιχεία Προμηθευτή
Περιεχόμενα