Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Στοιχεία Προμηθευτή

Ανάλυση Στοιχείων Προμηθευτή

Παρακάτω αναγράφονται τα στοιχεία που έχετε την δυνατότητα να εισάγεται σε κάθε προμηθευτή. Υποχρεωτικά είναι όσα πεδία δεν δύναται να αφεθούν κενά.

Επωνυμία * υποχρεωτικό πεδίο

Επάγγελμα

Διεύθυνση * υποχρεωτικό πεδίο

Αριθμός * υποχρεωτικό πεδίο

Τ.Κ. * υποχρεωτικό πεδίο

Νομός * υποχρεωτικό πεδίο

Πόλη * υποχρεωτικό πεδίο

Α.Φ.Μ. * υποχρεωτικό πεδίο

Δ.Ο.Υ. * υποχρεωτικό πεδίο

Τηλέφωνο * υποχρεωτικό πεδίο

Email * υποχρεωτικό πεδίο

Στοιχεία από Taxis

Το κουμπί “Στοιχεία από Taxis” ενεργοποιείτε μόνο στην περίπτωση που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει τους απαραίτητους κωδικούς για την διασύνδεση στην καρτέλα Πίνακας Ελέγχου -> Διασυνδέσεις -> Taxis Α.Φ.Μ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε “Πρώτα βήματα”. Τα στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε. κατά την αναζήτηση βάση Α.Φ.Μ. είναι τα εξής:

  • Επωνυμία
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός
  • Τ.Κ.
  • Πόλη
  • Δ.Ο.Υ.

Κατηγορία Φ.Π.Α. Προμηθευτή

Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί την αυτόματη μετατροπή του Φ.Π.Α. ενός προϊόντος στην αντίστοιχη κατηγορία Φ.Π.Α. του προμηθευτή κατά την δημιουργία αγοράς.

Στοιχεία Επικοινωνίας – Υπεύθυνου

Τα στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου αφορούν την περίπτωση που ο προμηθευτής σας έχει κάποιον αντιπρόσωπο / υπάλληλο που επικοινωνείτε μαζί του και χρησιμοποιείται για δική σας διευκόλυνση.

Σημειώσεις

Οι σημειώσεις αφορούν τον κάθε προμηθευτή ξεχωριστά και χρησιμοποιούνται για δική σας πληροφόρηση – ενημέρωση.

Προηγούμενο Καρτέλα Προμηθευτών
Περιεχόμενα