Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Καρτέλα Υπηρεσιών

Λίστα Υπηρεσιών

Στην λίστα υπηρεσιών εμφανίζονται από προεπιλογή όλες οι ενεργοποιημένες υπηρεσίες που έχετε εισάγει. Για εναλλαγή από “Ενεργοποιημένες Υπηρεσίες” σε ” Απενεργοποιημένες Υπηρεσίες ” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο κουμπί που θα βρείτε πάνω αριστερά στην καρτέλα υπηρεσιών.

Αναζήτηση Υπηρεσιών

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια υπηρεσία από το πεδίο “Αναζήτηση” στο πάνω αριστερά μέρος τις λίστα υπηρεσιών. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε στοιχείο της υπηρεσίας που αναζητάτε. Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση αφορά την λίστα υπηρεσιών που είναι επιλεγμένη κάθε φορά, για παράδειγμα αν βλέπετε την λίστα υπηρεσιών “ Ενεργοποιημένες Υπηρεσίες ” η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις ενεργοποιημένες υπηρεσίες και αντίστροφα.

Ενέργειες

Στην κολώνα “Ενέργειες” θα βρείτε το κουμπί επεξεργασίας της εκάστοτε καρτέλας υπηρεσίας. Πατώντας το κουμπί επεξεργασίας εμφανίζεται το παράθυρο με τα υπάρχοντα στοιχεία της επιλεγμένης υπηρεσίας τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε και να ενημερώσετε σε περίπτωση αλλαγής.

Προσθήκη / Ανανέωση

Πάνω δεξιά της οθόνης βρίσκονται τα κουμπιά “Νέα Υπηρεσία” & “Ανανέωσης Λίστας”.

Επόμενο Στοιχεία Υπηρεσίας
Περιεχόμενα