Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Στοιχεία Υπηρεσίας

Ανάλυση Στοιχείων Υπηρεσίας

Παρακάτω αναγράφονται τα στοιχεία που έχετε την δυνατότητα να εισάγεται σε κάθε υπηρασία. Υποχρεωτικά είναι όσα πεδία δεν δύναται να αφεθούν κενά.

Όνομα Υπηρεσίας * υποχρεωτικό πεδίο

Κωδικός Υπηρεσίας

Τιμή* υποχρεωτικό πεδίο

Φ.Π.Α.* υποχρεωτικό πεδίο

Έκπτωση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χαρακτηρισμοί

Οι παρακάτω χαρακτηρισμοί αφορούν τους χαρακτηρισμούς εσόδων που χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση παραστατικού και αποστέλλονται στο myData.

Είδος Παραστατικού

Κατηγορία χαρακτηρισμού εσόδων

Τύπος χαρακτηρισμού εσόδων

Προηγούμενο Καρτέλα Υπηρεσιών
Περιεχόμενα