Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Προσθήκη Αγοράς

Καταχώρηση Νέας Αγοράς Προϊόντων

Το παράθυρο νέας καταχώρησης αγοράς χωρίζεται σε 4 πεδία:

  • Προμηθευτής
  • Ημερομηνία Αγοράς
  • Εισαγωγή προϊόντων
  • Σύνολα Αγοράς / Επισύναψη Παραστατικού

Προμηθευτής

Η καταχώρηση νέας αγοράς προϊόντων αφορά προϊόντα του προμηθευτή που είναι επιλεγμένος. Αυτό σημαίνει ότι, αφού επιλέξετε προμηθευτεί από το αντίστοιχο πεδίο, θα εμφανιστούν προϊόντα για να εισάγετε στην αγορά μόνο του επιλεγμένου προμηθευτή. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε νέο προϊόν κατά την εισαγωγή αγοράς το οποίο θα ανατεθεί αυτόματα στον επιλεγμένο προμηθευτή.

Ημερομηνία Αγοράς

Στην ημερομηνία αγοράς εισάγετε την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκεκριμένης αγοράς (ημερομηνία παραστατικού αγοράς). Η ημερομηνία αγοράς χρησιμοποιείται για ενημερωτικό σκοπό. Για τον υπολογισμό του κόστους κάθε προϊόντος με την μέθοδο First In First Out (FIFO) χρησιμοποιείται η ημερομηνία καταχώρησης της αγοράς.

Εισαγωγή προϊόντων

Το κουμπί για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά εμφανίζεται αφού πρώτα έχετε επιλέξει προμηθευτή από το παραπάνω πεδίο. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην λίστα προσθήκης αφορούν μόνο προϊόντα από τον επιλεγμένο προμηθευτή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εισάγετε προϊόν που δεν υπάρχει στο σύστημα μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το κουμπί “Δημιουργία Νέου Προϊόντος”. Το νέο προϊόν που θα δημιουργήσετε θα έχει αυτόματα επιλεγμένο τον προμηθευτή που έχετε επιλέξει παραπάνω όπως επίσης και την αυτόματη διαχείριση του αποθέματος από το σύστημα. Σε κάθε γραμμή προϊόντος που εισάγετε στην αγορά, θα παρατηρήσετε ένα κόκκινο κάδο ανακύκλωσης αριστερά από τον αύξων αριθμό του, το οποίο χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του προϊόντος από την αγορά.

Σύνολα Αγοράς / Επισύναψη Παραστατικού

Στο τελευταίο πεδίο της καταχώρησης νέας αγοράς, εκτός από την επισκόπηση των συνόλων της, έχετε την δυνατότητα να επισυνάψετε το παραστατικό αγοράς που έχετε λάβει από τον προμηθευτή σας.

Προηγούμενο Καρτέλα Αγορών Προϊόντων
Επόμενο Διαχείριση Αγορών
Περιεχόμενα