Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Διαχείριση Αγορών

Λίστα Αγορών

Στην λίστα αγορών εμφανίζονται από προεπιλογή οι περασμένες αγορές των τελευταίων 2 ημερών, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα από το κουμπί “Φίλτρο”.

Ενέργειες Αγοράς

Στο αριστερά μέρος της οθόνης σας, σε κάθε αγορά, εμφανίζονται τα κουμπιά που αφορούν την Επεξεργασία, την Εκτύπωση και την Διαγραφή της κάθε αγοράς. Σε αγορές από τις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο από το απόθεμα τουλάχιστον ενός από τα αγορασμένα προϊόντα δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή ολόκληρης της αγοράς. Στην περίπτωση που έχετε επισυνάψει το παραστατικό της εκάστοτε αγοράς, μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε από την επιλογή που θα βρείτε πάνω από την “Ημερομηνία Καταχώρησης” με τίτλο “Εκτύπωση παραστατικού αγοράς (εφόσον υπάρχει)”. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία κάθε αγοράς όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα όπως επίσης και να δείτε τα προϊόντα κάθε αγοράς πατώντας το πράσινο βέλος που θα βρείτε στο κάτω μέρος κάθε αγοράς.

Προηγούμενο Προσθήκη Αγοράς
Επόμενο Επεξεργασία Αγοράς
Περιεχόμενα