Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας
< Επιστροφή
Εκτύπωση

Επεξεργασία Αγοράς

Προμηθευτής, Ημ/νία Καταχώρησης & Αγοράς

Κατά την επεξεργασία αγοράς οι εγγραφές οι οποίες δεν δύναται να τροποποιηθούν είναι ο Προμηθευτής καθώς και η Ημερομηνία Καταχώρησης της αγοράς η οποία αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η Ημερομηνία Αγοράς μπορεί να τροποποιηθεί.

Προϊόντα

Τα προϊόντα τα οποία είναι περασμένα στην επιλεγμένη αγορά μπορούν να τροποποιηθούν καθώς και να προστεθούν νέα προϊόντα στην αγορά ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κατά την προσθήκη νέας αγοράς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Προϊόντα από τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί απόθεμα από την συγκεκριμένη αγορά σε κάποια παραγγελία, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Για κάθε προϊόν που ισχύει η παραπάνω περίπτωση, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, “*Στο συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορεί να τροποποιηθεί η αγορά του καθώς έχει χρησιμοποιηθεί απόθεμα από την συγκεκριμένη αγορά σε κάποια παραγγελία”, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Επισύναψη Παραστατικού

 Σε περίπτωση που ανεβάσετε νέο παραστατικό αγοράς, αυτό θα αντικαταστήσει το υπάρχων(αν υπάρχει).

Προηγούμενο Διαχείριση Αγορών
Περιεχόμενα